Spotkanie dla rodziców dzieci szkolnych

Trudności w relacjach z rówieśnikami – kiedy można mówić o zaburzeniach lękowych (fobii społecznej)?