Pedagog

Obowiązki pedagoga pełni Pani Mgr. Agata Winconek.

Pokój pedagoga – piętro, naprzeciwko sali nr 7

Pani Agata pracuje w:

Poniedziałek12:15 – 15:00
Wtorek08:00 – 09:50
10:35 – 14:55
Środa12:15 – 13:50
16:15 – 17:15
Czwartek08:00 – 08:50
09:35 – 14:35
15:25 – 17:00
Piątek09:35 – 14:40

Psycholog

Psycholog – pani Mgr. Iwona Śliwińska pracuje w:

Poniedziałek08:30 – 13:00
Wtorek08:30 – 14:40
16:15 – 17:00
Środa08:30 – 13:50
16:15 – 17:15
Czwartek10:35 – 13:50
Piątek08:20 – 11:20

Logopeda

Gabinet logopedy mieści się na I piętrze, obok pokoju nauczycielskiego.

logopeda dyplomowany Mgr. Urszula Derentowicz

Godziny pracy Pani Uli 
Poniedziałek08:00 – 13:30
14:30 – 16:00
Wtorek08:30 – 16:00
Środa08:00 – 14:30
Czwartek08:00 – 13:30
Piątek08:00 – 12:30

Logopeda radzi:

Pielęgniarka

Pielęgniarka – pani Monika Mazurek-Caliskan pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek08:00 – 13:00
Wtorek08:00 – 14:00
Środa08:00 – 13:00
Czwartek08:00 – 13:30
Piątek08:00 – 12:00

Pani pielęgniarka jest odpowiedzialna w szkole za:

  • Oświatę zdrowotną
  • Fluoryzację
  • Badania przesiewowe
  • Porady ambulatoryjne
  • Przygotowanie uczniów do bilansu

Wszelkie działania podejmuje w ścisłej współpracy z wychowawcami klas i rodzicami.

SZANOWNI RODZICE!

Pielęgniarka szkolna profilaktyki zdrowotnej zaprasza Państwa do współpracy dla dobra Waszego Dziecka. Zwracam się z prośbą
o przekazanie pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka
i innych jego problemów.
Pielęgniarka szkolna posiada dobre rozeznanie w mogących występować problemach zdrowotnych, szkolnych i społecznych dziecka. Będzie się starała przy Waszym udziale je rozwiązać, aby rozwój fizyczny i psychologiczny dziecka przebiegał prawidłowo, a
ewentualne zaburzenia zostały uchwycone w porę i wyeliminowane.
Nadmieniam, że przekazane informacje zostaną objęte ścisłą tajemnicą zawodową i tylko za zgodą Państwa mogą zostać przekazane wychowawcy, pedagogowi szkolnemu, czy psychologowi.
Informuję, że w tym roku szkolnym przeprowadzam fluoryzację zębów u dzieci (6 razy co 6 tygodni, dziecko powinno posiadać szczoteczkę tylko do fluoryzacji zębów). Jeśli nie wyrażą Państwo sprzeciwu, uznaję, że zgadzacie się, aby Wasze dziecko wzięło udział we fluoryzacji.
Lekarskie badania profilaktyczne dzieci zapisanych do placówek SZPZLO:

  • w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1
  • w Gołkowie przy ul. Skrztuskiego
  • w Zalesiu Górnym
  • w Głoskowie przy ul.Górnej 20
  • w Złotokłosie

W dalszym ciągu będą przeprowadzane w szkole, a pozostałe dzieci będą zobowiązane wykonać te badania w zakładzie Opieki Zdrowotnej, do której zostały zapisane.
Oczekuję dobrej współpracy z Państwem. Proszę o jak najszybsze podanie numerów telefonu, w celu umożliwienia kontaktu w razie potrzeby. Proszę też o podanie nazwy Zakładu Opieki Zdrowotnej, do której dziecko jest aktualnie zapisane.