Dyrektor Szkoły – Małgorzata Podraza

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów 
w poniedziałek 
w godzinach 13:00 – 15:00.

Wicedyrektor Szkoły –  Alina Perzyna


Wicedyrektor Szkoły przyjmuje interesantów
we wtorek w godzinach 13:00 – 15:00.

Wicedyrektor Szkoły – Agata Kucharska-Paczko


Wicedyrektor Szkoły  przyjmuje interesantów
w środę w godzinach 13:30 – 15:00.

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat

Pracownicy administracji szkoły: 

sekretarz szkoły – pani Ewa Majewska 
sekretarz szkoły – pani Agnieszka Majewska
sekretarz szkoły – pani Ewelina Godlewska
kierownik gospodarczy – pani Agnieszka Kortylewska
intendent – pani Bożena Koprowicz

kontakt: szkola@krauzowka.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Podczas roku szkolnego – codziennie w godzinach 07:00-15:30

Podczas wakacji – od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:00. W dniu 14 sierpnia 2023 sekretariat nie pracuje.