Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023: Przewodniczący – Marcel Murawski Zastępca Przewodniczącego – Hanna Kolanowska Skarbnik – Sandra Walczak Sekretarz – Alicja Parzuchowska Członkowie: Bartosz Ludwiczak, Adam Porzeziński, Dominka Bielecka, Anastasija Spolnyk Opiekunowie Samorządu: Emilia Jaskółka, Olga Niewiadomska, Michał Żółciński