Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

Przewodniczący – Marcel Murawski

Zastępca Przewodniczącego – Hanna Kolanowska

Skarbnik – Sandra Walczak

Sekretarz – Alicja Parzuchowska

Członkowie: Bartosz Ludwiczak, Adam Porzeziński, Dominka Bielecka, Anastasija Spolnyk

Opiekunowie Samorządu: Emilia Jaskółka, Olga Niewiadomska, Michał Żółciński