Grafika przedstawiająca dzieci trzymające się za ręce

Rekrutacja – lista zakwalifikowanych z obwodu placówki

W załączniku lista osób zakwalifikowanych z obwodu placówki: