Grafika przedstawiająca dzieci trzymające się za ręce

Rekrutacja – lista dzieci przyjętych

W załączniku lista osób przyjętych z obwodu placówki: