Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 
al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno 
Nr rachunku: 43 1020 1169 0000 8702 0012 0311 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do których uczęszcza(-ją).

Skład Rady Rodziców na rok 2023/2024:

Przewodnicząca – Olga Śmietanowska

Wiceprzewodnicząca – Dorota Jędrzejczyk-Trzcińska

Wiceprzewodniczący – Łukasz Cabaj

Skarbniczka – Agnieszka Królica

Zastępca Skarbniczki – Piotr Kucharski

Sekretarz – Justyna Gwardiak

Członkowie zarządu:

Magdalena Strus, Rafał Wieteska, Andrzej Wróblewski

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Płachno, Łucja Nasterska, Katarzyna Majewska

Mail kontaktowy: 

zarząd-rr-krauzowka@googlegroups.com