Skład Rady Rodziców na rok 2022/2023:

Przewodnicząca – Olga Śmietanowska

Wiceprzewodniczący – Łukasz Cabaj

Wiceprzewodnicząca – Beata Walczak

Skarbniczka– Agnieszka Królica

Sekretarz – Dorota Jędrzejczyk-Trzcińska

Członkowie zarządu:

Monika Sapińska, Magdalena Strus, Andrzej Wróblewski, Rafał Wieteska

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Płachno, Łucja Nasterska, Katarzyna Majewska

Mail kontaktowy: 

zarząd-rr-krauzowka@googlegroups.com