Logo ważny komunikat

Procedury i oświadczenie

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w okresie pandemii koronawirusa (SARS- CoV-2)

Załącznik 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: