Logo Olimpiady Informatycznej Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej i …

… Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów

informują o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów.
Olimpiada jest przeznaczona w sposób szczególny dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej
w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych.

Więcej informacji – na stronie: oij.edu.pl

Pytania lub uwagi należy kierować:
tadkuran@oi.edu.pl lub tel. 50 40 32 956.