Plakat Szkoła w Chmurze Microsoft

Krauzówka Szkołą w Chmurze

Nasza szkoła pod koniec listopada 2020 dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego oraz we współpracy w firma CBSG otrzymała zaszczytny tytuł Szkoły w Chmurze. Mamy nadzieję na dalszy rozwój naszej placówki w tym kierunku oraz doskonalenie umiejętności uczniów oraz nauczycieli w ramach Office 365.