Godziny pracy sekretariatu szkoły lipiec – sierpień 2022

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:00 – 15: 30.