Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
Przewodnicząca Beata Walczak
Z-ca przewodniczącej Andrzej Podgórski
Z-ca przewodniczącejAgnieszka Majewska
Skarbnik Małgorzata Zmysłowska
SekretarzAgnieszka Szymańska-Sołtysiak
Członek zwykłyEwa Kacak-Niemczuk
Członek zwykłyRadosław Świetlik
Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2018/2019:
Ewa Klimek    
Anna Grabiec    
Katarzyna Zygadło    

Przedstawiwciele Rady Rodziców poszczególnych klas

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl