Finanse Rady Rodziców

    Środki Funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:
  1. • Dofinansowania rożnych form wypoczynku dla uczniów, których rodzice, z różnych powodów, nie są w stanie pokryć kosztów z tym związanych - np. udziału w wycieczkach,
  2. • Dofinansowania do stypendiów, nagród pieniężnych lub rzeczowych, np. za udział w konkursach, dobre wyniki w nauce, itp. Dofinansowanie dotyczy wszelkich działań prowadzonych przez szkołę czy poszczególnych nauczycieli i ma na celu np. zachęcenie naszych dzieci do udziału.
  3. • Dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej, imprez artystycznych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowych organizowanych w naszej szkole.
  4. • W sprawach indywidualnych, w ramach zgromadzonych środków z przeznaczeniem ich na dowolny cel.

Zasoby finansowe Funduszu RR pochodzą w zdecydowanej większości ze składek Rodziców. Pozostałe środki gromadzone są podczas Kiermaszu Świątecznego i Pikniku Rodzinnego. Niezwykle ważne są rzetelne wpłaty i deklaracje wpłat, ponieważ dzięki temu możemy skutecznie działać.
Podsumowanie wydatków i wpływów w roku szkolnym 2017/18:

Rachunek bankowy Rady Rodziców
Nazwa: Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze
al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno
Nr rachunku: 43 1020 1169 0000 8702 0012 0311
Link do Druk wpłat na konto RR
Deklaracja wpłat na konto RR

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl