Opiniowanie programów nauczania szkoły.

    Nauczyciele oraz rodzice mogą wnioskować o dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców:
  1. • Rożnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży - np. udziału w wycieczkach,
  2. • Stypendiów, nagród pieniężnych lub rzeczowych, np. za udział w konkursach, dobre wyniki w nauce, itp.
  3. • Działalności kulturalno-oświatowej, imprez artystycznych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowych.

Każdy Rodzic może zwrócić się do Rady Rodziców o poradę lub pomoc jeżeli uważa, że wsparcie Rady Rodziców pomoże mu rozwiązać trudną sytuację związaną z życiem szkoły dotyczącą jego dziecka. Zachęcamy do kontaktu również w celu podzielenia się dobrymi wiadomościami, sukcesami dzieci poza szkołą oraz nowymi pomysłami na działanie RR i ulepszanie działania Naszej Szkoły. W obu sprawach prosimy o napisanie maila do któregoś z członków Prezydium Rady Rodziców. Zachęcamy również do kontaktu aby podzielić się dobrymi wiadomościami, np sukcesami dzieci poza szkołą lub nowymi pomysłami na działanie RR i ulepszanie naszej szkoły

Druk podania o przyznanie funduszy z Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl