Drodzy Rodzice,
Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie. Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
i rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane
z unowocześnianiem naszej Szkoły.
Dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.
Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców

Prezydium RR Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Nazwa:
Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze

al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno

Nr rachunku:
43 1020 1169 0000 8702 0012 0311
Wzór blankietu wpłat na RR
Regulamin Rady Rodziców
Finanse RR
Terminarz zebrań RR
Druki wpłat na konto RR
Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl