Drodzy Rodzice,
Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie. Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
i rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane
z unowocześnianiem naszej Szkoły.
Dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.

Drodzy Rodzicie!
Celem Rady Rodziców (RR) jest reprezentowanie rodziców w życiu szkoły i tym samym dążenie do tego by szkoła, do której chodzą nasze dzieci była miejscem jeszcze bardziej przyjaznym zarówno dla nich jak i dla ich opiekunów. Dokładamy wszelkich starań, aby było to miejsce, w którym nasze dzieci mogą się radośnie rozwijać i przygotowywać do życia w społeczeństwie oraz kolejnych etapów edukacji.
Do Rady Rodziców może należeć każdy z nas i wspierać nasze wspólne działania swoją wiedzą i umiejętnościami. Zachęcamy również rodziców do wspierania nas okazjonalnie w miarę swoich możliwości i czasu. Każda pomoc, pomysł czy inicjatywa są zawsze mile widziane. Zachęcamy również do wpłat składek finansujących działania Rady Rodziców. Dzięki nim możemy działać jeszcze skuteczniej.
Wzór blankietu wpłat na RR
Zapraszamy do dołączenia do grupy założonej dla nas na Facebooku gdzie komunikacja jest prowadzona na bieżąco i możecie się stamtąd dowiedzieć więcej o tym co dzieje się w naszej szkole:

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl