Sekretariat

Pracownicy administracji szkoły:

sekretarz szkoły - pani Ewa Majewska
specjalista do spraw administracji - pani Karolina Wojciechowska
kierownik gospodarczy - pani Agnieszka Kortylewska

kontakt: szkola@krauzowka.pl

godziny pracy: 7:30 - 17:00
W czasie wakacji sekretariat jest czynny:
poniedziałek- piątek 7:00- 15:00

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\