Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego jest wstrzymana do czasu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych.


Szanowni Państwo,
informujemy, że utworzona została strona internetowa poświęcona oświacie w gminie Piaseczno. Jest dostępna pod adresem - oswiata.piaseczno.eu

W zakładce "rekrutacja" znajdują się zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej.


Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\