Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\