Projekt klas VII

Uczniowie klas 7 przygotowali jadalne modele komórek, było smacznie, a trudne nazwy takie jak mitochondrium czy siateczka śródplazmatyczna łatwiej można zapamiętać, kojarząc je z żelkami czy owocami.
(Kliknij na zdjęcie)

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\