Dyrekcja

Dyrektor Szkoły - Jacek Żabicki

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów
w poniedziałek
w godzinach 14:00 - 16:00.

Wicedyrektor Szkoły - Barbara Ignaczak
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w czwartek w godzinach 08:00 - 10:00.

Wicedyrektor Szkoły - Małgorzata Podraza
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w poniedziałek w godzinach 13:00 - 14:30.

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

W ciągu roku szkolnego sekretariat jest czynny:
poniedziałek- piątek 7:30- 17:00
W czasie wakacji sekretariat jest czynny:
poniedziałek- piątek 7:00- 15:00

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\