Dyrekcja

Dyrektor Szkoły - Jacek Żabicki

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów
w poniedziałek
w godzinach 14:00 - 17:00.

Wicedyrektor Szkoły - Barbara Ignaczak
e-mail: barign@gmail.com
Pani wicedyrektor przyjmuje interesantów
w środę w godzinach 08:00 - 10:00.

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły w innym terminie prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat czynny:
poniedziałek- piątek 7:30- 17:30

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola.zalesie@wp.pl