eTwinning

W ramach współpracy międzynarodowej w szkole prowadzone są 3 roczne projekty eTwinning - łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach europejskich www.etwinning.pl)

  Głównym celem realizacji projektów jest:
 • - wzrost kompetencji językowych uczniów (językiem komunikacji jest język angielski),
 • - poznanie kultur innych krajów,
 • - wzrost motywacji do nauki.

 1. Projekty prowadzone w szkole:
  1. A Year Project – realizowany na kole języka angielskiego dla klas I – III. Krajami partnerskimi są: Francja, Holandia, Malta, Turcja
  i Austria.
   Jest to cykl 8 projektów takich jak:
  • - European Day of Languages Project
  • - Mascot Exchange Project
  • - Postcard Exchange Project
  • - Advent Calendars Project
  • - Christmas Cards Exchange Project
  • - Learning about the other countries
  • - One Day at School Project
  • - Learning nursery rhymes from the partner countries.
  Uczniowie klas 1e oraz 1d uczestniczyli w dwóch wybranych projektach (European Day of Languages Project i Christmas Cards Exchange Project). W ramach realizacji uczniowie wykonują pocztówki, które są wysyłane do krajów partnerskich, odbierają i czytają pocztówki od swoich zagranicznych rówieśników, tworzą prezentacje oraz są aktywni na TwinSpace.
  1. 2. Photography Contest - projekt w którym uczestniczy klasa 4a. Polega on na umieszczaniu na platformie TwinSpace zdjęć przedstawiających kraj ojczysty. Partnerami w tym projekcie są szkoły z Holandii, Grecji, Turcji, Chorwacji, Czech, Rumunii, Estonii, Litwy.
  2. 3. Calendar/ Pets Project – projekt w którym uczestniczy klasa 6c i 6a. Zadaniem jest utworzenie kalendarza na bieżący rok zawierającego zdjęcia zwierząt uczniów. Uczniowie komunikują się między sobą na platformie TwinSpace, jak również przygotowują prezentacje. Krajami partnerskimi są Francja i Turcja.
Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\