BIP

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze
05-501 Piaseczno, al. Kasztanów 12
tel./fax (22)7567314
mail szkola.zalesie@wp.pl
adres strony www.krauzowka.pl
NIP 123-09-00-334
Regon 000799664
Dyrekcja:
Dyrektor - Jacek Żabicki
Wicedyrektor - Barbara Ignaczak
Organ Prowadzący - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Link do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Redagująca: Anna Konieczna tel. (22)7567314,nukon@wp.pl

  Rejestr zmian: -
 1. 10.09.2013 - zmiana Statutu Szkoły
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 2. 10.09.2013 - zmiana SOW
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 3. 11.06.2014 - => Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 4. 01.09.2015 - zmiana Statutu Szkoły
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 5. 16.12.2015 - zmiana szczegółowych zasad wewnętrznego oceniania uczniów
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 6. 06.09.2016 - zmiana szczegółowych zasad wewnętrznego oceniania uczniów
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.
 7. 30.08.2019 - zmiana Statutu Szkoły
  - zmianę wprowadziła Anna Konieczna.

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. (22)756 73 14, mail: szkola@krauzowka.pl
\